دلشوره...

دلم شور عجیبی می زند

نمی دانم کجایی

فقط دلم عجیب شور می زند...

 

+ببخشید حال خیلی مساعدی ندارم نمیدونم چرا!

/ 3 نظر / 14 بازدید
رمزیــنه

بی خبری خوش خبریه خانومی:)نگران نباش عزیزم