ی روز آروم

بهترین حالت اینه که ی روز صبح بلند شی بدون هیچ کمبود خوابی بری سرکار و زود برسی و بخواهی آروم آروم پیاده روی کنی تا ساعت 7:30 بشه و وارد محل کار بشی...

ولی بهترین حالت این میتونه باشه که ی قرار ِ دلچسب و آرومی داشته باشی با بهترین دوستت...

بهترین کسی که میتونه اون آرامش واقعی رو بهت برگردونه...

"اشنون"،عزیزم؛ ممنونم بخاطر امروز

+حرف خاصی برای گفتن نداشتم!ببخشیدخجالت

/ 3 نظر / 12 بازدید
خانومه:)

ثبت خاطره ی عاشقانه خاص ترین حرف دنیاس نینای عزیزم[بغل]

جزتوتمومه دنیا پر

الهی همه ی روزات خوب و اروم باشه نینام..

رمزینه

همش که نباید حرف خاصباشه نیــــــــــنا. همین که مینویسی میشه خاص... هر دوتاش رو قبول دارم.هم اون به موقع بیدار شدن و نم نمک تا سرکار رفتن.هم قرار دلچسب با بهترین دوست:)