نیــــــنا در مــــــــــــاه


+ دیوانه تر از من باش...

دیوانگی بد نیست
برای یک بار هم که شده
دیوانه تر از من باش
و بگذار چنان گم شوم در تو
چنان گم شوی در من
که یکی دیده شویم از بالا
و خدا خیال کند
یکی از ما دو نفر را گم کرده است
بگذار تعجب کند از حواس پرتی اش
و باورش شود زیادی پیر شده
و جهان را به ما بسپارد

ما جهان را به آغاز زمین می بریم
و پلنگ ها آهوها را نمی درند
و نفت و اتم را حذف می کنیم از خلقت
تا این همه جنگ نشود
دیوانگی بد نیست
هوس کرده ام
چنان گیج شوم از تو
چنان مست شوی از من
که زمین سرگیجه بگیرد
و اشتباهی سالی سیصد و شصت و شش دور بگردد
یک روز اضافه تر دور ِ تو
برای یک بار هم که شده
چشم هایت را ببند
و سال ها بخواب
به جای تمام سال هایی که نخوابیدی
روی سینه ام
من شهرزاد نیستم
اما قصه گوی خوبی ام

 

+امشب خیلی شب خوبی بود خداروشکر...ظهر اشنون، و شب هم شام با خانواده مهمون من!(به مناسبت اولین حقوقم)

+خدایا؟خیلی دوستت دارم شکرت

نویسنده : نیـــــــنا ; ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٠
comment نظرات () لینک